Nieuwe website online

Nieuwe website VVAKNieuwe website
U heeft er als lid lang op moeten wachten, maar het bestuur is bijzonder verheugd dat de vernieuwde website nu gepresenteerd kan worden. Een Nederlandse grafisch vormgever en webdesigner heeft zich het afgelopen half jaar belangeloos ingezet om een stabiele en evenwichtig vormgegeven website te ontwerpen en te bouwen.

Helaas kunnen wij haar niet publiekelijk bedanken tijdens de algemene ledenvergadering, omdat zij anoniem wenst te blijven. Het bestuur respecteert uiteraard haar wens, maar is haar zeer dankbaar voor het vele vele werk dat verzet is.

Aangeraden word om de nieuwe website te bekijken via de browser Firefox (www.mozilla.com). De oude website zal worden gearchiveerd en worden verwijderd van het web.