Welkom bij de VVAK

intro_700x210
 
De Vereniging van Vrienden der Aziatische Kunst is opgericht in 1918 met het doel grotere bekendheid te geven aan Aziatische Kunst, de belangstelling ervoor te stimuleren en de wetenschapsbeoefening op dit gebied te bevorderen.

In de loop der jaren is een veelzijdige verzameling bijeengebracht, die internationale bekendheid geniet. Deze verzameling is in bruikleen bij het Rijksmuseum te Amsterdam en vormt daar het hoofdbestanddeel van de afdeling Aziatische Kunst.

De Vereniging publiceert het tijdschrift Aziatische Kunst. Het gaat in op allerlei aspecten van de Aziatische Kunst.

Via een digitale Nieuwsbrief wordt u op de hoogte gebracht van de activiteiten die de Vereniging organiseert, zoals excursies, lezingen en cursussen. Ook vindt u hierin informatie over beurzen en veilingen, recente verschenen publicaties en tentoonstellingen.

De Vereniging kent ook een aantal commissies waarin specifieke onderwerpen aan bod komen: Ceramiek, Reizen, Excursies, Indonesië en Interactie Oost-West. Deze commissies organiseren regelmatig activiteiten voor alle leden. Tenslotte heeft de Vereniging een eigen bibliotheek en wordt een leerstoel onderhouden.

De Vereniging verwelkomt u graag als nieuwe vriend.